Geluidsreductie 10 db normen

 

Geluidshinder is voornamelijk een negatieve ervaring van mensen waarbij ze geluid of lawaai hinderlijk vinden. Het heeft een signaalfunctie en is vaak sfeerbepalend. Het kan echter ook zo hard zijn, dat het hinderlijk en als zeer vervelend ervaren wordt. 13% van de Nederlanders ondervindt regelmatige hinder van de buren.

In Nederland zijn er, door het bepalen van normen, afspraken gemaakt over wat acceptabele geluidsniveaus zijn en wat niet. Deze normen zijn voor een aantal belangrijke bronnen of groepen van bronnen vastgelegd in de wet. Voor burenlawaai zijn geen normen in de wet vastgelegd. Wanneer een wettelijke geluidsnorm wordt overschreden, is er sprake van een te hoge geluidsproductie. Of er ook sprake is van geluidshinder, hangt af van de beleving van de persoon die het geluid ervaart.

                           

Contactgeluid van vloeren

Wist u trouwens dat loopgeluid en contactgeluid de grootste vorm van geluidshinder in huizen en appartementen veroorzaakt? Stelt u zich eens voor dat uw bovenburen de hele dag met hoge hakken rondlopen Dit is ook een van de redenen dat er normen zijn vastgesteld op basis van de geluidsreductie van vloeren en ondervloeren. Wanneer de bouwer of vloerenlegger niet de juiste ondervloer gebruikt kan er vervelende geluidsoverlast optreden. Daarnaast is het gebruiken van de juiste ondervloer van groot belang op de levensduur van bijvoorbeeld uw tegelvloer, laminaat of parketvloer. Om de gevraagde norm van 10dB contactgeluidreductie te behalen dient er per type vloer de juiste ondervloer gebruikt te worden.

 

Geluidsreducerende ondervloeren

Bij een 10 dB geluidsreductie gaat het om het verschil tussen een kale betonvloer en een vloer die belegd is met een ondervloer en vloerbedekking.

 

Een ondervloer zelf reduceert dus geen 10 dB!

 

Het gaat altijd om een combinatie van de ondervloer met een specifieke vloerafwerking. Dezelfde ondervloer in combinatie met een andere vloerafwerking kan een heel ander resultaat opleveren. De meeste ondervloeren in de handel zijn alleen getest met tegels of laminaat. Let hierop bij aanschaf van uw vloer t.b.v. uw appartement want een verkeerde ondervloer kan een hoop extra zorgen veroorzaken.

 

Een goede geluidsreducerende vloer is TÜV gecertificeerd 10 db, andere 10 db vloeren waar dit niet bij vermeld staat, kunnen problemen opleveren wat betreft klachten van geluidsoverlast.

 

Zwevende ondervloeren

Dit is een afwerkvloer welke niet aangehecht is aan de draagvloer en geen enkel contact maakt met wanden of andere aansluitingen met het bouwskelet. De afwerkvloer wordt aangebracht op een isolatie die uit diverse materialen kan bestaan. Afhankelijk van het gekozen isolatie materiaal en de dikte die men aanbrengt zal de afwerkvloer een bepaalde contactgeluidreductie waarborgen. Een zwevende dekvloer wordt losgehouden van de ondergrond en de wanden met behulp van een verend materiaal. Door de verende laag kan de dekvloer in horizontale richting vrij bewegen ten opzichte van de ondergrond. Hierdoor kunnen scheuren in de constructievloer zich niet voortzetten in de vloerafwerking. Een zwevende dekvloer wordt vaak toegepast voor geluid- of thermische isolatie.

 

 Wij bellen u!

Wat doen wij met uw gegevens - bekijk onze privacyverklaring